Litografia wydana około 1920 roku w Warszawie nakładem Hieronima Wildera i S-ki .