Fotografia wykonana podczas nieustalonej uroczystości w latach 1917-1920.