Generałowie Harold Alexander (1. z prawej) i Oliver Leese (2. z prawej) składają gratulacje gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu (1. z lewej) i gen. Władysławowi Andersowi (2. z lewej). Na mundurach brytyjczyków widać oznaki rozpoznawcze 2 Korpusu Polskiego, a na mundurze gen. Andersa oznakę 8 Armii i Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino.