Od lewej: gen. Tadeusz Piskor, gen. Marian Kukiel - minister obrony narodowej.

Fotografia Czesława Datki.