Fotografia  wykonana 13.04.1945 roku w Londynie przez Czesława Datkę.