Ilustracja zamieszczona w 1931 roku w kwartalniku "Folia Morphologica", R. 3, s. 77.