Ilutracja z książki opublikowanej w 1909 roku w Warszawie przez M. Arcta.