Miedzioryt punktowany z drugiej ćwierci XIX wieku.