Litografia wydana przez Józefa Kośmińskiego w 1830 roku w Warszawie, jako rycina w książce "Portrety królów polskich i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia".