Tom wierszy wydanych w 1901 roku w Warszawie  przez A.T. Jezierskiego w serii Biblioteka Dzieł Wyborowych.