Rycina z książki Michała Bałuckiego "Zaklęte pieniądze : opowiadanie z życia ludu górskiego", wydanej w 1875 roku w Krakowie przez Księgarnię i Wydaw. Czytelni Ludowej A. Nowoleckiego.