Widoczny m.in.: harmonista i mistrz gry na listku bluszczowym Michał Piksa (stoi w œśrodku). Fotografia wykonana w atelier w Jarosławiu w latach 1931-1939.