Gorgany Rafajłowa, schronisko W. K. N. (fot. Adam Lenkiewicz)