Scena zbiorowa w III akcie przedstawienia. Widoczny m.in: Juliusz Osterwa (2. z lewej) w roli Przełęckiego, profesora fizyki.