Marszałek Józef Piłsudski schodzi ze stopni wagonu pociągu, który przywiózł go z Wilna do Warszawy. Na peronie Dworca Głównego salutuje szef Administracji Armii gen. bryg. Felicjan Sławoj Składkowski.