Litografia według wzoru Kowalskiego wydana w Berlinie w latch 1830-1851.