Fotografia opublikowana w 1907 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 9, s. 188.