Litografia według wzoru Antoniego Piwernetza z drugiej ćwierci XIX wieku.