Grób gen. Władysława Andersa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.   (Fotografia wykonana w lipcu 2014 r,  przez  TŚ)