Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana w lutym 2017 roku.