Drzeworyt opublikowany w 1864 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 216 s. 360.