Drzeworyt opublikowany w 1875 roku w piśmie „Kłosy”, nr 534, s. 208.