Dziennikarze przy prowizorycznym stanowisku dla prasy i radia na skraju lasu. Widoczni m.in.: Marian Dąbrowski (w środku, w czapce) i Ludwik Szczepański (drugi z opaską z napisem Prasa).