Widoczni od lewej: Apolinary Szeluto, Karol Szymanowski, Władysław Lubomirski, Grzegorz Fitelberg, Ludomir Różycki. Zdjęcie zrobione w Wiedniu w latach 1910-1939.