Grupa literatów wileńskich, siedzą od lewej: Witold Hulewicz, Wanda Dobaczewska, Helena Romer-Ochenkowska, Maria Reutt, E. Kobylińska. Stoją od lewej: Walerian Charkiewicz, Kazimierz Leczycki, Jadwiga Wokulska, Tadeusz Łopalewski, Wiktor Piotrowicz, Jerzy Wyszomirski.