Józef Krzesz-Męcina występuje tu  jako Tatar. Poza nim na zdjęciu widoczni są: Lipski jako Burłaj, Helcel jako Kozak, hr. Józef Wielopolski jako Tuhaj Bej, Zygmunt Kurnatowski jako Kozak, hr. Edward Mostowski jako Chmielnicki.  Fotografia wykonana została przez Wacława Rzewuskiego w 1884 roku w Krakowie. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.