Portret nieznanego autora z XVI wieku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.