Rycina według fotogramu W. Rzewuskiego, opublikowana w 1885 r. w piśmie „Kłosy”, nr 1023, s. 84.