Artystka Hanka Ordonówna w towarzystwie artysty Fryderyka Jarossego.