Fotografia sytuacyjna (w scenie z nierozpoznanego przedstawienia).

Fotografia Stanisława Brzozowskiego z 1930 roku.