Artystka Hanka Ordonówna ze złamanym obojczykiem leży na łóżku szpitalnym.

Fotografia Leona Jarumskiego.