Fotografia sytuacyjna wykonana przez Mariana Dederko w latach 1923-1929.