Fotografia Stanisława Brzozowskiego z lat 1910-1938.