Drzeworyt opublikowany w 1882 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 318, s. 57.