Fotografia opublikowana w 1911 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 46, s. 920.