Fotografia z Galerii Więźniów X Pawilonu. 

Źródło: Muzeum Niepodległości w Warszawie.