Fotografia Lecha Kowalskiego i Włodzimierza Pniewskiego zeskanowana z miesięcznika "Studio" (Listopad/Grudzien 1993 rok). 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.