Fotografia z publikacji  "Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń. Książka pamiątkowa wydana z powodu 50-cio letniego istnienia Instytucji 1870-1920", wydanej w Warszawie w 1921 r. (s. 30)