Henryk Nusbaum - doktor medycyny, profesor honorowy filozofii i logiki na Uniwersytecie Warszawskim, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Fotografia portretowa.