Henryk  Nusbaum "Prostytucya ze stanowiska etyki społecznej" (strona tytułowa)