Henryk Pachulski - transkrypcja na fortepian pieśni Stanisława Moniuszki "O Matko moja!"