Fotografia opublikowana w 1925 roku w książce "Juden und Judentum von heute", J. Kreppel między s. 576 i 577.