Fotografia opublikowana w "Katalog wystawy obrazów Henryka Siemiradzkiego w Gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem", wydanym w 1903 roku w Warszawie.