Fotografia wykonana przez Konrada Brandla ok. 1879 roku.