Henryk Siemiradzki, fotografia portretowa (ok. 1875 r.)