Henryk Siemiradzki, fotografia portretowa ( ok. 1875 r.)