Henryk Siemiradzki, fotografia portretowa (ok. 1880 r.)