Henryk Sienkiewicz, fotografia portretowa (fot. Jan Mieczkowski, 1900 r.)