Henryk Sienkiewicz, fotografia portretowa (fot. Marian Fuks, ok. 1910 r.)