Henryk Sienkiewicz, fotografia portretowa (fot. Stanisław Bizański, po 1892 r.)